Luftfragt

fairplay shipping a/s er autoriseret IATA agent!

Vores omfattende agent net dækker især i Fjernøsten og

Nordamerika/Mellemamerika/Sydamerika.

Sikkerhedsgodkendt afsender​

Trafikstyrelsen (tidligere SLV ”Statens Luftfarts Væsen”) har udsendt en ny version af det Nationale Sikkerhedsprogram for Civil Luftfart.​

Langt de fleste eksportører har underskrevet en ”Security Declaration”, og betragtes derfor som ”Known Consignor” og kan således sende gods uden X-RAY screening.

For eksportører, som ikke har underskrevet den nævnte erklæring gælder, at alt gods skal X-RAY screenes efter gældende regler, med omkostninger til følge for eksportøren.

Fra 29. april 2013 træder nye regler i kraft.

Eksportøren kan herefter ikke længere blot med sin underskrift i en ”Security Declaration” bede speditøren behandle godset som værende fra en ”Known Consignor” og dermed undgå X-Ray screening.

Alle eksportører skal fra 29. april 2013 være sikkerhedsgodkendt af Trafikstyrelsen og opført i den elektroniske ”EU database over sikkerhedsgodkendte fragtagenter og kunder”.

Sikkerhedsgodkendelse og efterfølgende optagelse i EU-databasen kræver, at man som eksportør henvender sig til Trafikstyrelsen snarest muligt (og inden den 29. april 2013), med en anmodning om at blive godkendt. Der skal fra eksportørens side bl.a. udarbejdes en sikkerhedsplan for virksomheden og dens arbejdsgange, og dernæst skal Trafikstyrelsen fysisk besigtige virksomheden. Først derefter kan eksportøren endeligt godkendes som ”Known Consignor”.

Trafikstyrelsen oplyser at man fremadrettet vil udskrive en regning til eksportørerne for inspektion og godkendelse, angiveligt ca. DKK 15.000,- i gennemsnit pr. virksomhed.

Er en eksportør ikke godkendt som ”Known Consignor” senest 29. april 2013, skal godset betragtes som værende fra en ”Unknown Consignor”. Konsekvensen bliver, at dette gods skal X-Ray screenes med omkostninger til følge, og disse ser fairplay shipping a/s, sig desværre nødsaget til at debitere videre til de pågældende kunder.

Her er et link til Europakommissionens forordning nr. 185/2010, der omhandler kravene til registreringen. Se bilag 6.(Side 20).

Der forventes stor efterspørgsel på de nævnte godkendelser, og dermed stort pres på Trafikstyrelsen over de næste to år. For alle eksportører er det derfor en god idé at starte processen op snarest muligt. Link til ansøgningsskema. For yderligere information henviser vi til Trafikstyrelsen.dk, eller til jeres kontaktperson hos fairplay shipping a/s.​

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

Vil du høre om, hvad vi kan gøre for dig?

Som full service leverandør tilbyder fairplay shipping a/s, en bred vifte af produkter.

Om dit behov er en integreret shipping afdeling, eller du har brug for rådgivning i forbindelse med indfortoldningen, brug for kurer sendinger eller trekantshandel

​– så kan fairplay shipping  a/s leverer det produkt du har brug for.

I kraft af, at fairplay shipping a/s prioriterer efteruddannelse af vores medarbejdere kan du være sikker på, at få en professionel behandling hver gang du henvender dig til os.​

fairplay shipping a/s​  -  ​Industriholmen 7, 2650 Hvidovre  -  CVR: 27979289  -  Tlf.: +45 3677 1700  -  E-mail: fairplay@fairplay-shipping.dk