​Links til told

USA Custom

CBPis one of the Department of Homeland Security’s largest and most complex components, with a priority mission of keeping terrorists and their weapons out of the U.S. It also has a responsibility for securing and facilitating trade and travel while enforcing hundreds of U.S. regulations, including immigration and drug laws.

Harmonized Tariff Schedule of the United States

This page contains the chapter-by-chapter listing of

 the Harmonized Tariff Schedule and general notes. The links below correspond to the various sections in the Table of Contents for the Harmonized Tariff Schedule.

Elretur

Elretur håndterer elskrot


Al affald af elektronisk og elektrisk udstyr - elskrot - skal fremover bortskaffes på en ny og bedre måde. For at sikre, at systemet bliver så effektivt, billigt og miljørigtigt som muligt har producenter og importører af disse produkter dannet elretur, som sikrer, at virksomhederne kan løfte deres ansvar i fællesskab. På elretur.dk giver vi dig de oplysninger du har brug for, uanset om du beskæftiger dig med området som professionel eller om du blot skal af med dit gamle fjernsyn, køleskab, PC eller ét af de mange andre produkter der er omfattet.

REACH

 
Nye regler for virksomhederne
Mange danske virksomheder bliver omfattet af REACH. Det gælder bl.a.:

• Producenter og importører af kemiske stoffer og kemiske produkter (f.eks. vaskemidler, råvarer, stål, stearinlys, printerpatroner, maling, lim)
• Professionelle brugere af kemiske stoffer og produkter (downstream brugere)
• Producenter og importører af artikler, der indeholder kemikalier (f.eks. tekstiler, biler, elektronik og mange andre varer)
• Handelsvirksomheder (distributører)

OLAF

Operation Fake, the surveillance of maritime and air traffic from 17 to 27 May 2005, was the result of close cooperation between the customs authorities of the 25 Member States, the European Anti-Fraud Office (OLAF) and the Taxation and Customs Union Directorate-General (DG TAXUD). The goal of the operation was to analyse the routes used by counterfeiters to gain access to Europe.

AEO

 
EU's AEO-certifikat giver import- og eksportvirksomheder en række fordele i forbindelse med deres vareførsel over landegrænserne. Virksomheder, der er AEO-certificerede, har lettere adgang til toldforenklinger eller har ret til lettelser med hensyn til kontrol af sikkerhed og sikring.

WEB reg. 

 
Webreg er til dig, der skal indsende oplysninger om virksomheder til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og SKAT.

Country-Specific Tariff and Tax Information

 
Toldsatser i mange lande!

China Import

ETCN (an abbreviation of "Export to China"), an information, consulting and commercial platform for international enterprises to develop their businesses concerning China import-export trade, is officially supported by General Administration of Customs and jointly sponsored by China Customs Declaration Association (CCBA) and Beijing International Technology Cooperation Center.

The Export Helpdesk

 
The Export Helpdesk is an online service, provided by the European Commission, to facilitate market access for developing countries to the European Union.
This free and user-friendly service provides relevant information required by developing country exporters interested in supplying the EU market

EU-Momsnumre

You can verify the validity of a VAT number issued by any Member State by selecting that Member State from the drop-down menu provided, and entering the number to be validated.

Told Danmark

 
Import og eksport af varer
Her finder du link til alle SKATs vareførselssystemer, den elektroniske Toldtarif, valutakurser og vejledninger vedrørende anvendelsen af systemerne.

BILER OVER 30 ÅR - BTI AFGØRELSER

 
BTI afgørelser for biler over 30 år, der kan indføres som samlerobjekter med toldsats på 0% og Brugtmoms på ca 5%.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen


Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en styrelse under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Styrelsens primære arbejdsområde er at bestyre grundregistreringen af alle danske virksomheder. Det er her, man opretter en virksomhed eller stifter et selskab. Vi ligger inde med oplysninger om samtlige danske virksomheder. Hovedparten af virksomhedsinformationerne er tilgængelige fra det centrale virksomhedsregisters hjemmeside, cvr.dk. På eogs.dk er det desuden muligt at finde særregistre over fx revisorer, søndagsåbne butikker, fødevarebutikker og restauranter.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udarbejder desuden love og regler inden for områderne årsregnskaber, selskaber, restaurationer, dørmænd, revisorer, hjemmeservice, lukkeloven m.fl. Opgaverne løser vi effektivt via projektarbejde. I det lovforberedende arbejde har vi stor fokus på at skabe bedre vilkår for erhvervslivet ved at fokusere på at mindske de administrative byrder i lovgivningen.

Vi rådgiver også andre ministerier om regelforenkling, vi måler byrderne i ny og eksisterende lovgivning, og vi udvikler digitale løsninger med henblik på at skabe administrative lettelser for virksomhederne.

Endelig støtter vi virksomhederne i at integrere arbejdet med samfundsansvar i deres forretningsstrategi og kernekompetencer. Samfundsansvar handler om, at virksomhederne gør en særlig indsats for bedre sociale eller miljømæssige forhold, som går ud over lovgivningens krav. Vi udbreder kendskabet til strategisk samfundsansvar blandt virksomhederne og tilbyder dem rådgivning om, hvordan de kan arbejde med samfundsansvar i praksis.

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

Vil du høre om, hvad vi kan gøre for dig?

Som full service leverandør tilbyder fairplay shipping a/s, en bred vifte af produkter.

Om dit behov er en integreret shipping afdeling, eller du har brug for rådgivning i forbindelse med indfortoldningen, brug for kurer sendinger eller trekantshandel

​– så kan fairplay shipping  a/s leverer det produkt du har brug for.

I kraft af, at fairplay shipping a/s prioriterer efteruddannelse af vores medarbejdere kan du være sikker på, at få en professionel behandling hver gang du henvender dig til os.​

fairplay shipping a/s​  -  ​Industriholmen 7, 2650 Hvidovre  -  CVR: 27979289  -  Tlf.: +45 3677 1700  -  E-mail: fairplay@fairplay-shipping.dk