DanskEngelsk

Dette er vores nye side

Dette er vores nye side

Kontakt Luft Fragt

Sisse Nørregaard | Airfreight Import / Export
Mads Thorvald | Airfreight Import / Export
Annika Hellebek | Airfreight Import / Export
Airfreight | Airfreight Import / Export
Hjem Luft Fragt
Udskriv


 

fairplay shipping a/s er autoriseret IATA agent!

Vores omfattende agent net dækker især i Fjernøsten og

Nordamerika/Mellemamerika/Sydamerika.

 

 

Sikkerhedsgodkendt afsender

 
Trafikstyrelsen (tidligere SLV ”Statens Luftfarts Væsen”) har udsendt en ny version af det Nationale Sikkerhedsprogram for Civil Luftfart.
 
Langt de fleste eksportører har underskrevet en ”Security Declaration”, og betragtes
derfor som ”Known Consignor” og kan således sende gods uden X-RAY screening.
 
For eksportører, som ikke har underskrevet den nævnte erklæring gælder, at alt gods
skal X-RAY screenes efter gældende regler, med omkostninger til følge for eksportøren.
 
Fra 29. april 2013 træder nye regler i kraft
Eksportøren kan herefter ikke længere blot med sin underskrift i en ”Security Declaration”
bede speditøren behandle godset som værende fra en ”Known Consignor” og dermed undgå X-Ray screening.
 
Alle eksportører skal fra 29. april 2013 være sikkerhedsgodkendt af Trafikstyrelsen og opført
i den elektroniske ”EU database over sikkerhedsgodkendte fragtagenter og kunder”.
 
Sikkerhedsgodkendelse og efterfølgende optagelse i EU-databasen kræver, at man som eksportør
henvender sig til Trafikstyrelsen snarest muligt (og inden den 29. april 2013), med en anmodning
om at blive godkendt. Der skal fra eksportørens side bl.a. udarbejdes en sikkerhedsplan for
virksomheden og dens arbejdsgange, og dernæst skal Trafikstyrelsen fysisk besigtige virksomheden.
Først derefter kan eksportøren endeligt godkendes som ”Known Consignor”.
 
Trafikstyrelsen oplyser at man fremadrettet vil udskrive en regning til eksportørerne for inspektion
og godkendelse, angiveligt ca. DKK 15.000,- i gennemsnit pr. virksomhed.
 
Er en eksportør ikke godkendt som ”Known Consignor” senest 29. april 2013, skal godset
betragtes som værende fra en ”Unknown Consignor”. Konsekvensen bliver, at dette gods
skal X-Ray screenes med omkostninger til følge, og disse ser Fairplay Shipping A/S,
sig desværre nødsaget til at debitere videre til de pågældende kunder.
 
Her er et link til Europakommissionens forordning nr. 185/2010, der omhandler kravene til
registreringen. Se bilag 6.(Side 20).
 
Der forventes stor efterspørgsel på de nævnte godkendelser, og dermed stort pres på
Trafikstyrelsen over de næste to år. For alle eksportører er det derfor en god idé at starte
processen op snarest muligt. Link til ansøgningsskema.
 
For yderligere information henviser vi til http://www.trafikstyrelsen.dk,
eller til jeres kontaktperson hos Fairplay Shipping A/S.
 
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack